Vredegerecht Antwerpen 4

kanton van Vredegerechten Antwerpen

Openingsuren


Behoudens andersluidende bepaling zijn de griffies van de hoven en rechtbanken voor het publiek toegankelijk alle werkdagen van 08.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.00 uur.
01

Vanaf 1 december 2019 gelden de nieuwe kantongrenzen - Klik hier.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Antwerpen 4
kanton van Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Antwerpen 4

kanton van Vredegerechten Antwerpen

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De deelgemeente Borgerhout van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Plantijn en Moretuslei (onpare nummers), de Simonsstraat (onpare nummers), de Pelikaanstraat (onpare nummers), het Koningin Astridplein, de Gemeentestraat (pare nummers), de Carnotstraat (pare nummers), de Kerkstraat (pare nummers), de Pothoekstraat (pare nummers) en de Schijnpoortweg (pare nummers) vormen het vierde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.

Coronamaatregelen

Vanaf 7/03/2022 geldt geen absolute mondmaskerplicht meer in de gerechtsgebouwen.

Het blijft evenwel sterk aanbevolen aan eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, om een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing (minimum 1,5 m tussen personen) na te leven.

Hygiënemaatregelen blijven essentieel, (bijvoorbeeld bij niezen en hoesten, fysiek contact met anderen, handhygiëne en het desinfecteren van gebruikt materiaal).

Hoe dan ook beslist de rechter welke regels inzake mondmaskers, afstand en aantal personen, nog dienen te worden gerespecteerd op de griffie of ter zitting, afhankelijk van het aantal aanwezigen en de plaatselijke situatie. 

In de zittingszalen kan de rechter bijvoorbeeld vragen (als er te veel mensen in de ruimte aanwezig zijn) om het mondmasker te dragen voor wie niet aan het woord is (en desgevallend vragen om buiten te wachten tot ze aan de beurt zijn).

Gebruik uw gezond verstand:  U kan ook elektronisch communiceren met de griffie (email, e-deposit, CRBP,…).  Kom niet met meer personen dan nodig.  Wees extra waakzaam indien u ziektesymptomen vertoont,…

Gelieve de instructies stipt na te leven.

Bedankt voor uw medewerking en begrip. 

 

De vredegerechten en politierechtbank van Antwerpen

 

Nieuws

Hierbij vindt u de praktische afspraken die tussen de Balie en alle rechtbanken van Antwerpen werden gemaakt in verband met de digitale communicatie met de rechtbanken teneinde dit voor alle betrokkenen eenvormig en beter te structureren. 

Het gerechtelijk jaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni.  Van 1 juli tot 31 augustus houden de hoven en rechtbanken vakantiezittingen. (art. 334 Ger.W.)  Hierbij vindt u een overzicht van de dagen dat de Vredegerechten en Politierechtbanken van het arrondissement Antwerpen zitting hebben gedurende het gerechtelijk verlof van juli en augustus 2022.

Op initiatief van de Hoge Raad voor de Justitie vond op 15-16-17-18 maart 2022 de Week van de Magistratuur plaats.

In Antwerpen konden studenten die zich hiervoor inschreven in de voormiddag een zitting volgen van een rechtbank naar keuze.  In de namiddag vond er een panelgesprek plaats met magistraten en de deelnemende studenten in het Vlinderpaleis waarbij de studenten werden geïnformeerd en vragen konden stellen over alle aspecten van het boeiende beroep van magistraat (bv. toegang, examens, carrière, verloning, vakantie,...).  De daarvoor ontwikkelde PowerPoint-presentatie vindt u hier.

Bijzonder reglement van 8 december 2020

Bijlagen

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Wat is het Centraal Register van Bescherming van Personen (CRBP)?
Aanvraag bewind in het Centraal Register
CRBP: waar, hoe, wie?
Beginverslag bewind goederen
Beginverslag bewind personen
Jaarverslag bewind goederen
Jaarverslag bewind personen
Omstandige geneeskundige verklaring bewind
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Document PDF Word Excel Info
Overeenkomst tussen partijen over conclusietermijnen
Document PDF Word Excel Info
info verzoekschrift huur
Verzoekschrift huur
Document PDF Word Excel Info
Verzoek minnelijke schikking
Document PDF Word Excel Info
Volmacht

Sitemap