bijzonder reglement van de politierechtbank en de vredegerechten van het arrondissement Leuven

 

In het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2014 werd de beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de politierechtbank van Leuven van 3 september 2014 gepubliceerd.

 

In het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2024 werd de beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Leuven van         4 maart 2024 gepubliceerd.