Steunpunt bewindvoering

Wanneer iemand door zijn gezondheid niet zelf meer zijn zaken kan regelen, niet kan opkomen voor zijn belangen en/of niet zelfstandig zijn financiën kan beheren, kan deze persoon gerechtelijk beschermd worden door de aanstelling van een bewindvoerder. 

Er zijn veel partijen betrokken bij het dagelijks reilen en zeilen van de persoon die onder bewind staat: de familie, de zorgsector, de vrederechter en de professionele of familiale bewindvoerder.

Iedereen kijkt vanuit zijn eigen expertise of achtergrond naar de bewindvoeringsdossiers en vaak maakt dit de bewindvoering complex en soms conflictgevoelig. Bovendien werden in juni 2021 alle aspecten van de bewindvoering gedigitaliseerd, wat een bijkomende kennis vereist.

Voor de betrokken personen of diensten is er vaak een ‘drempelvrees’ om bepaalde vragen en problemen over bewindvoering aan te kaarten. Betrokkenen weten vaak niet goed waar ze terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen en hebben meer ondersteuning op maat nodig.

Om hieraan tegemoet te komen werd het ‘Steunpunt Bewindvoering’ opgericht waar iedereen op een laagdrempelige manier antwoorden krijgt op de vragen alsmede een ondersteuning op maat.

Het eerste ‘Steunpunt Bewindvoering’ werd op 11 januari 2022 opgericht in het arrondissement West-Vlaanderen. Door de positieve aspecten van het steunpunt is er een oprechte interesse ontstaan in de arrondissementen Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Leuven en op 1 februari 2023 heeft de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, in het bijzijn van de respectieve voorzitters en hoofdgriffiers, eveneens het steunpunt bewindvoering in deze arrondissementen gelanceerd.

Behalve de ondersteuning aan de betrokkenen die met bewindvoering geconfronteerd worden, duidt het Steunpunt op een aantal verbeterpunten en biedt het ook oplossingen aan waarmee onze wetgever aan de slag kan.

Het steunpunt streeft ernaar de dienstverlening voor de beschermde persoon te verbeteren door met alle betrokken partners informatie uit te wisselen, knelpunten te signaleren en op te lossen. Hiervoor kwam een unieke wisselwerking tot stand tussen de vredegerechten, de zorgsector en de advocatuur.   

Voor informatie of om een probleem in een bewindvoeringsdossier te melden kan voortaan ook iedereen in het arrondissement Oost-Vlaanderen terecht op www.steunpuntbewindvoering.be .