Vredegerecht Houthalen - Helchteren

kanton van Vredegerechten Limburg

Openingsuren


De griffie is elke werkdag open van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels

Over de rechtbank

Vredegerecht Houthalen-Helchteren

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Houthalen - Helchteren
kanton van Vredegerechten Limburg

Vredegerecht Houthalen - Helchteren

kanton van Vredegerechten Limburg

Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van het Vredegerecht van het kanton Houthalen-helchteren.

Het Vredegerecht van het kanton Beringen behoort tot het gerechtelijk arrondissement Limburg en is territoriaal bevoegd voor de gemeenten Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Zonhoven.

Gebouw

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Vanaf 1 mei 2018 behoren volgende gemeenten tot dit kanton:

 • Hechtel-Eksel
 • Houthalen-Elchteren
 • Peer
 • Zonhoven

Bereikbaarheid

Het Vredegerecht is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

De Lijn - Bussen :

Er is een bushalte van de Lijn aan het Vredegerecht, halte NAC

Lijn 31

Voor dienstregeling raadpleeg de website van de Lijn http://www.delijn.be

 

Zittingen

Openbare zitting iedere week op dinsdag om 9.00 uur.

Coronamaatregelen

Richtlijnen ingevolge coronavirus.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zullen de griffies van de vredegerechten en politierechtbank in Limburg vanaf 19.10.2020, werken met gesloten deuren en met een  minimale bezetting. Onderstaand vindt u alvast extra informatie hierover.

Dit blijft ook van kracht na de maatregelen genomen op 24.03.2021.

Enkel in uitzonderlijke en dringende omstandigheden (aantekenen hoger beroep – verrichtingen rijbewijs) kan men tot de griffie worden toegelaten.
 

Bij toegang tot de griffie  moeten regels van social distancing worden nageleefd zodat u mogelijks gevraagd zal worden om op de gang te wachten.
 

Op de  griffie gelden naast zeer strenge corona veiligheidsrichtlijnen navolgende richtlijnen:

         

 • U kan uw rijbewijs en betekening van het rijverbod in de brievenbus of in de voorziene postbak aan de deur van de griffie deponeren. Wij sturen u de nodige documenten op per post.

 

U kan de griffie bij voorkeur contacteren per telefoon of per mail

Alle contactgegevens zijn per afdeling in onderstaande weblink terug te vinden

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/politierechtbank-limburg#divisions
 

ZITTINGEN

De zittingen gaan in principe door zoals gepland.

Voor burgerlijke zaken geniet de schriftelijke behandeling in ieder geval de voorkeur.

 

 

U wordt geadviseerd u aan volgende veiligheidsvoorschriften te houden:

 

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERLOOP VAN DE ZITTING

 

 

 1. U wordt gevraagd uw handen te wassen vooraleer u de zittingszaal/raadkamer betreedt.
   
 2. Enkel diegenen die gedagvaard/opgeroepen zijn en desgevallend hun raadsman, worden toegelaten in de zittingszaal/raadkamer
   
 3. Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden.
   
 4. U neemt plaats op de daartoe voorziene stoelen.
   
 5. Bij de behandeling van de zaak blijft U achter de balie en respecteert u ten opzichte van de aanwezigen een afstand van minstens 1,5 meter.
   
 6. Er wordt gevraagd de pleidooien tot het minimum te beperken.
   
 7. Stukken worden neergelegd op de ervoor voorziene plaats.

 

 

Met dank voor uw medewerking.

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Bewerken van formulieren in pdf
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bewind
Medisch attest
Verzoekschrift bewind verkwister
Aanvaarding opdracht bewindvoerder persoon en goederen
Eerste verslag bewind vertegenwoordiging goederen - versie 2021
Eerste verslag bewind vertegenwoordiging persoon - versie 2021
Periodiek verslag bewind bijstand goederen - versie 2021
Periodiek verslag bewind vertegenwoordiging persoon - versie 2021
Periodiek verslag bewind vertegenwoordiging goederen - versie 2021
Periodiek verslag bewind bijstand persoon - versie 2021
Periodiek verslag bewind bijstand goederen en persoon - versie 2021
Eindverslag bewind vertegenwoordiging persoon
Eindverslag bewind bijstand goederen
Eindverslag bewind bijstand persoon
Eindverslag bewind vertegenwoordiging goederen versie 2021
Tarificatie bewindvoering vredegerechten Limburg
Verzoekschriften bijzondere machtiging algemeen
Verzoekschrift verwerping nalatenschap bewind
Document PDF Word Excel Info
Formulier conclusietermijnen
Verzoek conclusietermijnen
Document PDF Word Excel Info
Toelichting procedure huur
Verzoekschrift ontbinding huur
Verzoekschrift opzeg geldig en van waarde
Verzoekschrift vrijgave huurwaarborg verhuurder
Verzoekschrift uitvoering werken door verhuurder
Verzoekschrift vrijgave huurwaarborg door huurder
Verzoekschrift verlenging huur wegens buitengewone omstandigheden
Verzoekschrift uithuiszetting bezetting zonder recht of titel
Brochure huurwet 2013
Krakerswet 18 oktober 2017
Document PDF Word Excel Info
Verzoek oproeping minnelijke schikking
Toelichting verzoening
Verzoekschrift minnelijke schikking huur
Document PDF Word Excel Info
Bijzondere machtiging algemeen
Verzoek verwerping nalatenschap
Verzoek aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Verzoek zuivere aanvaarding nalatenschap
Jaarverslag voogdij
Verzoekschrift verwerping nalatenschap ouders
Verzoekschrift verwerping nalatenschap voogdij
Document PDF Word Excel Info
Verzoek gedwongen opname medisch verslag
Document PDF Word Excel Info
Volmacht artikel 728 § 2 Gerechtelijk wetboek

Sitemap

Beste,

Teneinde de website van hoven en rechtbanken te verbeteren, lanceren wij een kleine enquête om uw mening en suggesties voor verbetering te kennen.

Deze enquête duurt ongeveer 5 minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Deelnemen aan de enquête