Vredegerecht Ieper

kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Openingsuren


De griffies van de hoven en de rechtbanken zijn voor het publiek toegankelijk alle werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m. en van 13 u. 30 m. tot 16 uur, met uitzondering van:
01

De diensten van het vredegerecht te Ieper, Grote Markt 10 zullen vanaf 22 april 2020 verhuisd zijn naar het gerechtsgebouw op de Grote Markt 1 te Ieper.

De zittingen zullen vanaf 23 april 2020 plaats vinden op donderdag om 10u00 op de Grote Markt 1 te 8900 Ieper, zittingszaal 2.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Ieper

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Ieper
kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Ieper

kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De stad Ieper en de gemeenten Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ieper.

Nieuws

Geachte mevrouw, heer,

In bijlage kan u een persnota vinden betreffende de West-Vlaamse vredegerechten die binnenkort een nieuwe digitale sprong maken.

Met vriendelijke groeten,

de persdienst van vrede-en politierechters 

Bijlagen

- E-sign

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Verzoekschrift tot het bekomen van een bijzondere machtiging
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon en de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon
Geneeskundig attest
- Verklaring tot aanwijzing van een vertrouwenspersoon
- Verklaring tot aanwijzing van een bewindvoerder over de persoon en de goederen
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift inobservatieneming geesteszieke
Omstandige geneeskundige verklaring te voegen bij een verzoek
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift huur woningdecreet (woninghuur)
Attest van woonst
verzoekschrift huur (handelshuur, verhuur garage)
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bijzondere machtiging
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap onder voorrecht
Verzoekschrift verwerping nalatenschap
Verklaring voorkeur voogd
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift minnelijke schikking
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bezetting zonder recht
procedure onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed
attest van woonst
Document PDF Word Excel Info
Periodiek financieel verslag 413 BW
Periodiek verslag over persoon 420 BW
Verklaring voorkeur voogd
Document PDF Word Excel Info
bijzonder reglement
Document PDF Word Excel Info
Volmacht
Document PDF Word Excel Info
Webex handleiding externen

Sitemap