01

De griffie van de bewindvoeringen / geesteszieken bevindt zich op de vroegere griffie 2e kanton

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Kortrijk I
kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Griffies

Vredegerechten 1e en 2e kanton Kortrijk

Benaming: griffie van de vredegerechten Kortrijk

Postchequerekening: BE41 6792 0083 9510

Algemeen telefoonnummer: 056/269.668.

Email: vred.kortrijk@just.fgov.be 

Het centrale loket bevindt zich op de vroegere bureau griffier - ingang glazen deur van het 1e kanton

De griffie van de bewindvoeringen / geesteszieken bevindt zich op de vroegere griffie 1e kanton

Vredegerechten 1e en 2e kanton Kortrijk

Vredegerecht Kortrijk I

kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De gemeente Kuurne en het gedeelte van het grondgebied van de stad Kortrijk boven de E17 vormen het eerste gerechtelijk kanton Kortrijk; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kortrijk.

 

Bereikbaarheid

Zittingen

Vredegerechten 1e en 2e kanton Kortrijk

 

Benaming: griffie van de vredegerechten Kortrijk

Postchequerekening: BE41 6792 0083 9510

 

Algemeen telefoonnummer: 056/269.668.

Algemeen faxnummer: 056/269.669

Email: vred.kortrijk@just.fgov.be

Het centrale loket bevindt zich op de vroegere griffie van het 1e kanton

De griffie van de bewindvoeringen / geesteszieken bevindt zich op de vroegere griffie 2e kanton

Faxnummer voor deze griffie: 056/269.659

Griffies

Griffies

Vredegerechten 1e en 2e kanton Kortrijk

Benaming: griffie van de vredegerechten Kortrijk

Postchequerekening: BE41 6792 0083 9510

Algemeen telefoonnummer: 056/269.668.

Email: vred.kortrijk@just.fgov.be 

Het centrale loket bevindt zich op de vroegere bureau griffier - ingang glazen deur van het 1e kanton

De griffie van de bewindvoeringen / geesteszieken bevindt zich op de vroegere griffie 1e kanton

Vredegerechten 1e en 2e kanton Kortrijk

Nieuws

Geachte mevrouw, heer,

In bijlage kan u een persnota vinden betreffende de West-Vlaamse vredegerechten die binnenkort een nieuwe digitale sprong maken.

Met vriendelijke groeten,

de persdienst van vrede-en politierechters 

Bijlagen

- E-sign

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Verzoekschrift tot het bekomen van een bijzondere machtiging
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon en de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon
Geneeskundig attest
- Verklaring tot aanwijzing van een vertrouwenspersoon
- Verklaring tot aanwijzing van een bewindvoerder over de persoon en de goederen
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift inobservatieneming geesteszieke
Omstandige geneeskundige verklaring te voegen bij een verzoek
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift huur woningdecreet (woninghuur)
Attest van woonst
verzoekschrift huur (handelshuur, verhuur garage)
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bijzondere machtiging
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap onder voorrecht
Verzoekschrift verwerping nalatenschap
Verklaring voorkeur voogd
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift minnelijke schikking
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bezetting zonder recht
procedure onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed
attest van woonst
Document PDF Word Excel Info
Periodiek financieel verslag 413 BW
Periodiek verslag over persoon 420 BW
Verklaring voorkeur voogd
Document PDF Word Excel Info
bijzonder reglement
Document PDF Word Excel Info
Volmacht
Document PDF Word Excel Info
Webex handleiding externen

Sitemap