Vredegerecht Oostende I

kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Openingsuren


Openingsuren griffie
maandag t.e.m. vrijdag (uitgezonderd feestdagen)
08u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u00
01

Voor bewindvoeringen/geesteszieken - zie hieronder onder organisatie/zittingen !

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Oostende I
kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Griffies

Vredegerechten 1e en 2e kanton Oostende

Benaming: griffie van de vredegerechten Oostende

Postchequerekening: BE14  6792 0083 7183

Algemeen telefoonnummer: 059 553 600.

Email: vred.oostende@just.fgov.be

Het centrale loket bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping links (vroegere griffie 1e kanton)

De griffie van de bewindvoeringen / geesteszieken bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping rechts (vroegere griffie 2e kanton)

Vredegerecht Oostende I

kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De gemeente Bredene en het gedeelte van het grondgebied van de stad Oostende gelegen ten oosten van de middellijn van de Koninginnelaan van de dijk tot aan de Torhoutsesteenweg en ten zuiden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de grens van de stad vormen het eerste gerechtelijk kanton Oostende; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oostende.

Bereikbaarheid

Zittingen

Vredegerechten 1e en 2e kanton Oostende

Benaming: griffie van de vredegerechten Oostende

Postchequerekening: BE14  6792 0083 7183

Algemeen telefoonnummer: 059 553 600.

Algemeen faxnummer: 059/512655

Email: vred.oostende@just.fgov.be (link sends e-mail)

Het centrale loket bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping links (vroegere griffie 1e kanton)

De griffie van de bewindvoeringen / geesteszieken bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping rechts (vroegere griffie 2e kanton)

Faxnummer voor deze griffie: 059 51 26 65

Griffies

Griffies

Vredegerechten 1e en 2e kanton Oostende

Benaming: griffie van de vredegerechten Oostende

Postchequerekening: BE14  6792 0083 7183

Algemeen telefoonnummer: 059 553 600.

Email: vred.oostende@just.fgov.be

Het centrale loket bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping links (vroegere griffie 1e kanton)

De griffie van de bewindvoeringen / geesteszieken bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping rechts (vroegere griffie 2e kanton)

Nieuws

Geachte mevrouw, heer,

In bijlage kan u een persnota vinden betreffende de West-Vlaamse vredegerechten die binnenkort een nieuwe digitale sprong maken.

Met vriendelijke groeten,

de persdienst van vrede-en politierechters 

Bijlagen

- E-sign

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Verzoekschrift tot het bekomen van een bijzondere machtiging
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon en de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon
Geneeskundig attest
- Verklaring tot aanwijzing van een vertrouwenspersoon
- Verklaring tot aanwijzing van een bewindvoerder over de persoon en de goederen
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift inobservatieneming geesteszieke
Omstandige geneeskundige verklaring te voegen bij een verzoek
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift huur woningdecreet (woninghuur)
Attest van woonst
verzoekschrift huur (handelshuur, verhuur garage)
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bijzondere machtiging
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap onder voorrecht
Verzoekschrift verwerping nalatenschap
Verklaring voorkeur voogd
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift minnelijke schikking
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bezetting zonder recht
procedure onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed
attest van woonst
Document PDF Word Excel Info
Periodiek financieel verslag 413 BW
Periodiek verslag over persoon 420 BW
Verklaring voorkeur voogd
Document PDF Word Excel Info
bijzonder reglement
Document PDF Word Excel Info
Volmacht
Document PDF Word Excel Info
Webex handleiding externen

Sitemap