Arbeidsrechtbank Gent organiseerde Moot Court KMS

20/06/2024

Op vrijdag 14 juni organiseerde de arbeidsrechtbank Gent een Moot Court: een simulatiezitting van een Kamer Minnelijke Schikking. 42 rechters en griffiers namen deel aan rollenspelen, luisterden naar de praktijkervaringen van specialisten en wisselden tips uit.

“In september start de arbeidsrechtbank Gent een Kamer Minnelijke Schikking op”, vertelt rechter Evelien De Kezel. “Om ons daar goed op voor te bereiden hebben we onder andere deze Moot Court georganiseerd. We kregen daarbij de hulp van ervaren bemiddelaars en verzoeningsrechters Helena De Backer, Kathleen De Cuyper, Renaat Hoop, Olivier Moreno en Avi Schneebalg.”

“Naast het uitwisselen van gedachten en praktijkervaringen hebben we tijdens deze Moot Court rollenspelen georganiseerd. We baseerden ons hiervoor op reële casussen. Het was de bedoeling om de deelnemers – 42 rechters en griffiers van onze arbeidsrechtbank – al eens te laten proeven van hun nieuwe rol. Want na de lancering van onze Kamer Minnelijke Schikking gaan zij een deel nieuwe taken moeten invullen. Ik hoop dat deze Moot Court alvast enkele mooie inzichten heeft opgeleverd.”

Leen Vandaele (rechter in sociale zaken)

“Het onderwerp minnelijke schikking triggerde mij. Hoewel het niet altijd haalbaar is, vind ik het iets om altijd na te streven. De Moot Court bood me een platform waarin meerdere visies en aspecten aan bod kwamen. Hierdoor krijg je sowieso een ruimer inzicht in de materie. De mengeling tussen theorie en praktijkcases maakten het ook tot een boeiend geheel.”

“Als toeschouwer heb ik genoten hoe de acteurs in het rollenspel de feiten analyseerden en ze vervolgens concreet hebben aangepakt. Elk personage en elke case was zo uit de praktijk gegrepen dat beroepsacteurs het niet beter hadden kunnen brengen. De essentie is alleszins blijven kleven: probeer tijdens zittingen zoveel mogelijk aan te sturen op gedragen oplossingen, of tracht tenminste de optie van een minnelijke regeling te initiëren.”

Esther Debruyne (griffier arbeidsrechtbank Gent)

“Ik kreeg na afloop van de Moot Court een duidelijk beeld wat een Kamer Minnelijke Schikking inhoudt. Ik onthoud dat het confidentieel karakter van een KMS zeer belangrijk is. Wat in de KMS wordt toevertrouwd, mag niet worden vermeld tijdens de gerechtelijke procedure of in enige andere procedure voor de oplossing van het conflict. Het is hierbij belangrijk dat de partijen een ‘verklaring tot vertrouwelijkheid’ ondertekenen alvorens zij gehoord worden. De griffier maakt hiervan melding op het proces-verbaal. Als griffier neem ik dus zeker mee dat dit een stap is die niet vergeten mag worden.”

Catherine Coomans (rechter)

“De moot court heeft me bewust gemaakt dat je als rechter vaak op een bepaalde manier nadenkt over hoe je een geschil beslecht. Bij verzoening en bemiddeling is de insteek totaal anders. Dan moet je noodgedwongen afstappen van die automatismen. Ik had eenzelfde ervaring bij de rollenspelen. Daar was er een casus die toonde hoe het niet moet en eentje die toonde hoe het wel moet. Dat vond ik heel interessant om te zien. Want je bent je meestal niet bewust dat bepaalde vragen of stellingen een invloed kunnen hebben op hoe de partijen en hun vertegenwoordigers daarop zullen reageren. Het is opnieuw een bewustwording dat we als rechter moeten afstappen van ons vertrouwd denk- en handelspatroon.”

“Ik onthoud dat de manier waarop de ‘debatten’ worden geleid echt anders moet. Je moet steeds de finaliteit, met name het bereiken van een akkoord door de partijen, voor ogen hebben. Je moet dan ook niet (noodzakelijk) steeds een juridisch antwoord proberen vinden, maar wel een oplossing die voor partijen tevredenheid brengt.”