De werking van de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel vanaf 12 mei 2022

De volgende dwingende maatregelen gelden:

Indexering van de bijdrage aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.

Vanaf 1 oktober 2022 is het bedrag van de bijdrage 24 euro.