01

Voor belangrijke info betreffende de organisatie tijdens de crisisperiode Covid-19: zie "Organisatie" "Bevelschriften"

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel

Griffies

 • 02 508 80 61
 • 02 508 69 81
 • 02 508 69 73
 • 02 508 69 79
 • 02 508 61 05
 • 02/508.61.65

Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel

Voorstelling

Welkom

Deze website is bedoeld om u meer en nuttige informatie te verstrekken over de werking van onze Rechtbank

Beleid

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel bestaat uit 20 kamers, 1 kamer bevoegd voor kort geding en 1 bureau voor rechtsbijstand, waarin naast de voorzitter – een beroepsmagistraat – niet-professionele magistraten "rechters in sociale zaken" zetelen.

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank heeft bevoegdheden inzake arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank behandelt onder meer (art. 578 Ger. W.):

- geschillen tussen werkgevers en werknemers (bv. over individueel arbeidscontract, ontslag, arbeidsongeval, beroepziekte)
- geschillen over sociale zekerheid (bv. over pensioenen, werkloosheid… )
- geschillen over sociale bijstand (sociale prestaties)
- geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk
- geschillen over geweld en pesterijen op het werk
- zaken omtrent collectieve schuldenregeling (sinds 1 september 2007)
- geschillen betreffende racisme en discriminatie op het werk 

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank heeft een eigen 'openbaar ministerie', het arbeidsauditoraat Brussel en het arbeidsauditoraat Halle/Vilvoorde, onder leiding van de arbeidsauditeur.

De arbeidsauditoraten vervolgen inbreuken op de sociale wetgeving en geven advies in burgerlijke zaken

Werkingsverslagen

Organisatie

Reglementen

Bijlagen

Vaststellingen

Zittingen

De organisatie van de zittingen wordt gedaan met blokken van 4 weken die elkaar telkens onmiddellijk opvolgen.

Deze blokken worden opgedeeld in week 1, week 2, week 3 en week 4.

De eerste blok (week 1) van elk gerechtelijk jaar is telkens de week waarin de eerste werkdag van september valt.

De zaterdag wordt, voor de toepassing van dit reglement, niet beschouwd als een werkdag.

Inlichtingen

Deskundigen

Tolken

Vertalers

Schuldbemiddelaars

Secties

Kamers

Bijlagen

- KAMERS
Griffies

Griffies

 • 02 508 80 61
 • 02 508 69 81
 • 02 508 69 73
 • 02 508 69 79
 • 02 508 61 05
 • 02/508.61.65

Nieuws

De DPA-Jbox - Beveiligd elektronisch communiceren

Bijlagen

Formulieren

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Gezamenlijke aanvraag tot vaststelling art. 750 Ger.W.

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Vaststelling aanvraag - na deskundige

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Aanvraag vaststelling art. 730-803 Ger.W.

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Formulier aanvraag uitgifte-afschrift

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Formulier minnelijke kalender

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift CSR

Sitemap

Beste,

Teneinde de website van hoven en rechtbanken te verbeteren, lanceren wij een kleine enquête om uw mening en suggesties voor verbetering te kennen.

Deze enquête duurt ongeveer 5 minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Deelnemen aan de enquête