01

Dienst rechtspersonen en vzw’s, Britse Tweedelegerlaan 148, 1190 Vorst  - tel. 02 348 96 80

lees meer lees minder
02

De rollen van kamer 1 (inleidingen), kamer 1bis (schikkingskamer en korte debatten) en van de zitting zoals in kort geding: zie submenu "zittingsrollen" onder de tab "inlichtingen". 

Afspraken met de balie: zie rubriek "afsprakennota's" onder de tab "organisatie"

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

 • klik op "alle contactgegevens" voor de (e-mail)adressen
 • 02 508 63 20 (Hoofdzetel)
 • 02 348 96 80 (Dienst van de rechtspersonen - Vorst)
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
Hoofdzetel
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
Dienst van de rechtspersonen en VZW's

Griffies

 • 02 557 76 39
 • 02 557 76 75
 • 02 508 63 20

Britse Tweedelegerlaan 148 1190 Vorst

 

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

 • - klik op "alle contactgegevens" voor de (e-mail)adressen
 • 02 508 63 20 (Hoofdzetel)
 • 02 348 96 80 (Dienst van de rechtspersonen - Vorst)
Voorstelling

Welkom

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel is nog een jonge rechtbank: ze werd opgericht bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde op 30 maart 2014, en komt – samen met de eveneens nieuwe Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel – in de plaats van de vroegere tweetalige rechtbank van koophandel.

De wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet legt het kader van de rechtbank vast (B.St. 31 januari 2014).

De rechtbank wordt, volgens het officiële kader, samengesteld uit 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 9 rechters, 8 plaatsvervangende rechters, 1 hoofdgriffier, 1 griffier-hoofd van dienst en 11 griffiers. De griffie telt ook assistenten en medewerkers die administratieve ondersteuning verlenen.

Eén plaats van rechter wordt structureel niet ingevuld (art. 65 van de wet van 6 januari 2014: er moet een gelijke opgang gemaakt worden met Franstalige plaatsen, vanaf een zekere invullingsgraad van de kaders).

Op 26 mei 2020 werd mevrouw Anouk Devenyns voorzitter, voor een periode van 5 jaar.

De heer Kurt Provez is hoofdgriffier.

De rechtbank telt vandaag ook 101 rechters in ondernemingszaken, die geen beroepsrechters zijn, maar die uit de praktijk komen. De rechters in ondernemingszaken hebben één voorzitter van de rechters in ondernemingszaken gekozen. Deze staat de voorzitter van de rechtbank bij voor het beheer van de rechtbank.

U vindt hier een schema van de zittingen: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/fil….

Laatste update van deze rubriek: 3 november 2020.

Gebouw

Het gebouw van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank ligt aan het Louizaplein dat uitgeeft op de Louizalaan, een belangrijke winkelstraat in Brussel. Vlakbij ligt het Poelaertplein, het grootste plein van de stad Brussel. Hier staat het imposante Justitiepaleis. De unieke ligging van het plein biedt een prachtig panorama over de Brusselse benedenstad en de gemeenten Molenbeek, Koekelberg en Laken. Vlakbij ligt de Zavel, het historisch hart van Brussel met veel restaurants en terrasjes. Hier ligt ook het Egmontpark, een verborgen parkje waar het bij mooi weer gezellig toeven is.  De publieke lift aan het Poelaertplein daalt naar de Marollen. Een oude volksbuurt waar dagelijks een rommel-en brocantemarkt plaatsvindt.

Info

Dienst van de rechtspersonen en VZW's: meer info

Klachten

Voorzitter van de rechtbank

Waterloolaan 70

1000 Brussel

02 557 76 96

orb.brussel.secretariaat@just.fgov.be

 

Zie ook: Hoge Raad voor de Justitie:http://www.csj.be/nl

Organisatie

Reglementen

Schema van de zittingen

Bijlagen

Bereikbaarheid

Denk aan het milieu en neem het openbaar vervoer. Het gerechtsgebouw ligt vlakbij de halte 'LOUIZA' (metro, bus en tram).

Inlichtingen

Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden

Uitspraken

Bijlagen

- vonnis Koksijde Vooruit (795.11 KB)
- vonnis Zwevegem Vooruit (808.55 KB)
- vonnis Kortrijk Vooruit (795.26 KB)
- vonnis Tienen Vooruit (807.85 KB)

Tarieven en termijn publicatie akten

Bijlagen

Post voor een onderneming die u niet kent

Bemiddeling voor onderneming in moeilijkheden

Voor de Brusselse ondernemingen is er nu ook steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://1819.brussels/nl/blog/makkelijkere-toegang-tot-de-procedure-van…

Inleidingen

Bijlagen

Custom 1

Veel gestelde vragen

FAQ 

(laatste update op 15 december 2021)

1. Hoe kan ik de dienst rechtspersonen en VZW’s bereiken?

U vindt op onze website zowel de openingsuren als het adres, e-mailadres, telefoonnummer en het rekeningnummer van de dienst rechtspersonen en VZW’s terug.

We zetten alles nog eens op een rijtje:

Griffie van de rechtspersonen en VZW’s

Britse Tweedelegerlaan 148

1190 Vorst

02/348.96.80

orb.brussel.rechtspersonen@just.fgov.be

BE11 6792 0064 9348

 

2. Welke documenten heb ik nodig om een akte te laten publiceren en hoe verloopt de betaling?

Voor de oprichting van een vennootschap of vereniging:

 • formulier I luik A (1x)
 • formulier I luik B, in drie originele exemplaren die vlot leesbaar zijn, geen schrappingen of verbeteringen bevatten en met een ondertekende rugzijde van de laatste bladzijde
 • formulier I luik c, in één ondertekend origineel exemplaar

Voor een wijziging binnen een bestaande vennootschap of vereniging:

 • formulier I luik A (1x)
 • formulier I luik B, in drie originele exemplaren (zie supra)
 • formulier II luik A (1x)
 • formulier II luik C, in één ondertekend origineel exemplaar

Gelieve ook het origineel proces-verbaal van de vergadering in te dienen.

Als u graag een bewijs van indiening wenst, verzoeken we u een gezegelde omslag bij te voegen op uw naam en adres.

Klik hier voor de formulieren: http://www.ejustice.just.fgov.be/info_tsv_pub/form_n.htm

Klik hier voor de betalingsmodaliteiten: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm)

 

3. Wanneer zal mijn akte gepubliceerd worden en kan ik mijn akte tijdens de verwerking nog nakijken?

De dienst rechtspersonen en VZW’s verwerkt alle akten van rechtspersonen en VZW’s, waarna de publicatie in het Belgisch Staatsblad binnen 10 werkdagen volgt.

U kan uw akte tijdens de verwerking door de dienst rechtspersonen en VZW’s, maar vóór de publicatie in het Belgisch Staatsblad, niet meer nakijken.

Klik hier om een publicatie in het Belgisch Staatsblad te raadplegen:  http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm

 

4. Legalisatie en apostille

 • Hoe kan ik buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/faq/hoe_buitenlandse_documenten_legaliseren

 • Wat is een legalisatie? Wat is een apostille? Is dat voor elk document nodig?

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten

 • In welke landen zijn legalisatie of apostille nodig?

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/zoekcriteria

 

5. Wanneer heb ik buitenlandse documenten nodig?

Bij de opening van een bijkantoor van een buitenlandse vennootschap in België:

 • beslissing van de hoofdzetel (het moederhuis) tot opening van het Belgisch bijkantoor met benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger
 • statuten van het moederhuis
 • bewijs van inschrijving in het register in het buitenland
 • laatste jaarrekening van de hoofdzetel (het moederhuis)

Bij elke wijziging aan de statuten van het moederhuis

 

6. Welke stappen moet ik volgen als ik een document moet legaliseren voor gebruik in het buitenland?

Naargelang de oorsprong van het document waarop de te legaliseren handtekening vermeld staat, moet u zich tot één of meerdere instanties wenden. Klik hier voor meer info:

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/2019_legalisatie_nl.pdf

 

7. Tot welke dienst moet ik mij richten voor inlichtingen met betrekking tot mijn dossier?

Alle correspondentie over (de publicatie van) akten van rechtspersonen en VZW’s stuurt u naar de dienst van de rechtspersonen en VZW’s, gelegen te 1190 Vorst, Britse Tweedelegerlaan 148

(mail : orb.brussel.rechtspersonen@just.fgov.be )

Alle correspondentie over gerechtelijke procedures of overige correspondentie stuurt u naar de hoofdzetel van onze rechtbank, gelegen te 1000 Brussel, Waterloolaan 70. Op onze website vindt u ook de mailadressen terug van de verschillende diensten.

 

8. Wanneer kan mijn zaak gepleit worden?

De rechtbank wijst de zaak, naargelang de aard ervan, toe aan een kamer en stelt de zaak vast op de eerst mogelijke zitting van deze kamer na het verstrijken van een termijn van één maand na de laatste conclusietermijn. 

De gemiddelde duur tussen de datum van de dagvaarding en de pleitdatum bedraagt voor een gewone kamer één jaar, maar kan ook korter zijn en hangt ook af van de gevraagde of toegewezen pleitduur.

 

9. Waar kan ik de zittingsrollen raadplegen?

De zittingsrollen van de inleidingskamer, vorderingen in kort geding en zoals in kort geding worden daags voor de zitting op onze website geplaatst onder de tab “inlichtingen” > “zittingsrollen”.

U vindt op onze website onder de tab “organisatie” ook een schema van de zittingen terug, met een algemeen overzicht van de dagen en uren waarop elke kamer zetelt.

 

10. Hoe bezorg ik mijn dossierstukken aan de rechtbank?

U bezorgt al uw stukken best digitaal aan onze rechtbank via e-Deposit, samen met een inventaris en bij voorkeur ook voorzien van een inhoudstafel.

Er is geen reden om uw stukken via meerdere kanalen aan onze rechtbank te bezorgen. Eén digitale verzending volstaat.

Op de zitting zelf brengt u een papieren versie van uw stukken mee.

 

11. Waar kan ik terecht met mijn vragen over Regsol?

Via de startpagina van www.regsol.be vindt u onder de FAQ-rubriek veel antwoorden op vaak voorkomende vragen.

Daarnaast vindt u op deze startpagina ook de contactgegevens van de helpdesk van Regsol terug. 

 

12. Ik ontving een bericht tot betaling van rolrechten, maar ik weet niet waarover het gaat. Wat nu?

Het rolrecht is een belasting geheven op de inschrijving van elke zaak die wordt ingeschreven op de algemene rol of in een register van een rechtbank.

In principe moet de in het ongelijk gestelde partij het rolrecht betalen en dit rechtstreeks aan de FOD Financiën.

Op het betaalbericht van de FOD Financiën vindt u de oorsprong van de schuld terug, met name het rolnummer en het rechtscollege dat zich over het rolrecht uitsprak. Deze informatie staat in een kadertje onder de vraag “Hebt u vragen over deze schuld?”. Het rolnummer stemt overeen met de referte in het kadertje en heeft het volgende format: letter/jaartal/nummer.

Aan de hand van deze informatie kan u nagaan over welke zaak het gaat.

Als u geen uitspraak heeft ontvangen of u de zaak op basis van de voormelde informatie niet kent, kan u contact opnemen met het rechtscollege zoals vermeld op het betaalbericht van de FOD Financiën.

Voor vragen over de betaling, dan wel afbetaling van het rolrecht, moet u contact opnemen met de FOD Financiën.

 

13. Ik ontving een uitnodiging om te verschijnen voor de kamer van ondernemingen in moeilijkheden. Wat nu?

De kamer van ondernemingen in moeilijkheden opent een dossier wanneer ze over elementen beschikt waaruit blijkt dat uw onderneming met moeilijkheden kampt, met de bedoeling u hierop te wijzen en de mogelijkheden tot herstel na te gaan. 

Klik hier voor meer info: https://justice.belgium.be/sites/default/files/onderneming_in_moeilijkheden_nl.pdf

Als u een oproeping ontvangt, kan u het dossier komen inkijken op de griffie. We zullen u daarnaast ook vragen om op uw afspraak met de rechter-verslaggever stavingsstukken voor te leggen. 

Klik hier voor meer info over deze afspraak: 

https://www.tribunaux-rechtbanken.be/sites/default/files/or_brussel/files/Opsporing%20van%20ondernemingen%20in%20moeilijkheden%202019.pdf

 

14. Ik ontvang op mijn adres post voor een onderneming die ik niet ken. Wat kan ik doen?

U kan zowel de politie als onze rechtbank (kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, orb.brussel.koim@just.fgov.be) verwittigen. Onze rechtbank kan dan mogelijk een onderzoek starten, waarbij we de onderneming zullen oproepen. 

Klik hier voor meer info:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/files/post-voor-een-onderneming-die-u-niet-kent.pdf

 

 

 

 

 

 

Griffies

Griffies

 • 02 557 76 39
 • 02 557 76 75
 • 02 508 63 20

Britse Tweedelegerlaan 148 1190 Vorst

 

Nieuws

Wilt u graag het eerste aanspreekpunt zijn voor onze rechtbank en onze griffie ondersteunen (tijdelijk contract tot 30 juni 2022)? Stel u dan zeker kandidaat voor onze vacature van medewerker administratieve ondersteuning: https://www.vdab.be/embed/vindeenjob/vacatures/63795803?preview=true

Solliciteren kan nog tot en met 6 februari 2022! Stuur hiervoor uw CV en motivatiebrief naar kurt.provez@just.fgov.be.

 

 

Onze algemene inleidingskamer (1ste kamer) heeft een nieuwe leidraad. Klik hier om de leidraad te raadplegen: Leidraad algemene inleidingskamer (1ste kamer)

Tot welke dienst moet ik mij richten voor inlichtingen over mijn dossier? Hoe bezorg ik mijn dossierstukken aan de rechtbank? Welke documenten heb ik nodig voor de oprichting van een vennootschap of vereniging?

Het antwoord op deze vragen en andere veel gestelde vragen vindt u onder onze nieuwe rubriek "FAQ" op onze website: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-ondernemingsre…

Onze rechtbank heeft een nieuw bijzonder reglement.

U kan het hier raadplegen: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel/fil…

 

 

 

Formulieren

Demofilm & Geleide rondrit

Document PDF Word Excel Info
E-Deposit
Document PDF Word Excel Info
Modeldagvaarding Facturen
Document PDF Word Excel Info
kostenstaat verplaatsingsvergoeding faillissement
kostenstaat vereffenaar
kostenstaat deurwaarder
kostenstaat curator
Document PDF Word Excel Info
Neerlegging stukken art. 756 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 747 §1 en §2 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 750 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 803 - 19§3 - 735§2 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Verzoek tot aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar

Sitemap