01

Voor bewindvoeringen/geesteszieken - zie hieronder onder organisatie/zittingen !

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Brugge III
kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Griffies

Vredegerechten 1e, 2e, 3e en 4e kanton Brugge

Benaming: griffie van de vredegerechten Brugge

Postchequerekening : BE47 6792-0083-6880

Algemeen telefoonnummer: 050 47 33 50.

Email: vred.brugge@just.fgov.be 

 

Het centrale loket bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping (vroegere griffie 1e kanton). 

Op de eerste verdieping (vroegere griffie 2e kanton) worden de bewindvoeringen / geesteszieken met de territoriale bevoegdheid van het 1e en 2e kanton Brugge behandeld.

Het rechtstreeks nummer voor deze griffie is 050/473360.

 

Op de eerste verdieping (vroegere griffie 4de kanton) worden de bewindvoeringen / geesteszieken met territoriale bevoegdheid van het 3de en 4de kanton behandeld.

Het rechtstreeks nummer voor deze griffie is 050/473380.

Vredegerecht Brugge III

kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De stad Damme, de gemeente Knokke-Heist en het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het kanaal Brugge-Damme, de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende en de middellijn van het Boudewijnkanaal vormen het derde gerechtelijk kanton Brugge; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.

 

Bereikbaarheid

Zittingen

Vredegerechten 1e, 2e, 3e en 4e kanton Brugge

Benaming: griffie van de vredegerechten Brugge

Postchequerekening : BE47 6792-0083-6880

Algemeen telefoonnummer: 050 47 33 50.

Algemeen faxnummer: 050 47 33 47

Email: vred.brugge@just.fgov.be (link sends e-mail)

Het centrale loket bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping (vroegere griffie 1e kanton). 

Op de eerste verdieping (vroegere griffie 4e kanton) worden de bewindvoeringen / geesteszieken met de territoriale bevoegdheid van het 3e en 4e kanton behandeld.

Faxnummer voor deze griffie: 050 47 3389

Griffies

Griffies

Vredegerechten 1e, 2e, 3e en 4e kanton Brugge

Benaming: griffie van de vredegerechten Brugge

Postchequerekening : BE47 6792-0083-6880

Algemeen telefoonnummer: 050 47 33 50.

Email: vred.brugge@just.fgov.be 

 

Het centrale loket bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping (vroegere griffie 1e kanton). 

Op de eerste verdieping (vroegere griffie 2e kanton) worden de bewindvoeringen / geesteszieken met de territoriale bevoegdheid van het 1e en 2e kanton Brugge behandeld.

Het rechtstreeks nummer voor deze griffie is 050/473360.

 

Op de eerste verdieping (vroegere griffie 4de kanton) worden de bewindvoeringen / geesteszieken met territoriale bevoegdheid van het 3de en 4de kanton behandeld.

Het rechtstreeks nummer voor deze griffie is 050/473380.

Nieuws

Geachte mevrouw, heer,

In bijlage kan u een persnota vinden betreffende de West-Vlaamse vredegerechten die binnenkort een nieuwe digitale sprong maken.

Met vriendelijke groeten,

de persdienst van vrede-en politierechters 

Bijlagen

- E-sign

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Verzoekschrift tot het bekomen van een bijzondere machtiging
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon en de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon
Geneeskundig attest
- Verklaring tot aanwijzing van een vertrouwenspersoon
- Verklaring tot aanwijzing van een bewindvoerder over de persoon en de goederen
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift inobservatieneming geesteszieke
Omstandige geneeskundige verklaring te voegen bij een verzoek
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift huur woningdecreet (woninghuur)
Attest van woonst
verzoekschrift huur (handelshuur, verhuur garage)
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bijzondere machtiging
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap onder voorrecht
Verzoekschrift verwerping nalatenschap
Verklaring voorkeur voogd
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift minnelijke schikking
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bezetting zonder recht
procedure onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed
attest van woonst
Document PDF Word Excel Info
Periodiek financieel verslag 413 BW
Periodiek verslag over persoon 420 BW
Verklaring voorkeur voogd
Document PDF Word Excel Info
bijzonder reglement
Document PDF Word Excel Info
Volmacht
Document PDF Word Excel Info
Webex handleiding externen

Sitemap