Vredegerecht Tielt

kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Openingsuren


De griffie is geopend van maandag tot en met vrijdag, telkens van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00 uur.

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Tielt
kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerecht Tielt

kanton van Vredegerechten West-Vlaanderen

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De stad Tielt en de gemeenten Ardooie, Dentergem, Pittem, Ruiselede en Wingene vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Tielt.

Bereikbaarheid

Nieuws

Geachte mevrouw, heer,

In bijlage kan u een persnota vinden betreffende de West-Vlaamse vredegerechten die binnenkort een nieuwe digitale sprong maken.

Met vriendelijke groeten,

de persdienst van vrede-en politierechters 

Bijlagen

- E-sign

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Verzoekschrift tot het bekomen van een bijzondere machtiging
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon en de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon
Geneeskundig attest
- Verklaring tot aanwijzing van een vertrouwenspersoon
- Verklaring tot aanwijzing van een bewindvoerder over de persoon en de goederen
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift inobservatieneming geesteszieke
Omstandige geneeskundige verklaring te voegen bij een verzoek
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift huur woningdecreet (woninghuur)
Attest van woonst
verzoekschrift huur (handelshuur, verhuur garage)
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bijzondere machtiging
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap onder voorrecht
Verzoekschrift verwerping nalatenschap
Verklaring voorkeur voogd
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift minnelijke schikking
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bezetting zonder recht
procedure onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed
attest van woonst
Document PDF Word Excel Info
Periodiek financieel verslag 413 BW
Periodiek verslag over persoon 420 BW
Verklaring voorkeur voogd
Document PDF Word Excel Info
bijzonder reglement
Document PDF Word Excel Info
Volmacht
Document PDF Word Excel Info
Webex handleiding externen

Sitemap