Persbericht: Vonnis 11 april 2023

03/05/2023

Vonnis arbeidsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, 4de kamer, 11 april 2023

AR 20/906/A

Geschil tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en een voetbalclub

Op 11 april 2023 deed de arbeidsrechtbank Gent uitspraak over een geschil tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en een voetbalclub.

Volgens de RSZ had de voetbalclub in de voetbalseizoenen 2016-2017 tot en met 2018-2019 arbeidsovereenkomsten gesloten met bepaalde trainers en spelers zodat socialezekerheidsbijdragen moesten worden betaald. De RSZ verwees onder andere naar een overeenkomst tussen de voetbalclub en de RSZ als bewijs voor de verschuldigdheid van de bijdragen. De voetbalclub betwistte.

De arbeidsrechtbank beoordeelde dat de overeenkomst tussen de RSZ en de voetbalclub niet relevant is voor de beoordeling van het geschil. De arbeidsrechtbank beoordeelde ook dat de overeenkomsten tussen de club en de spelers/trainers geen arbeidsovereenkomsten zijn omdat er geen sprake is van loon.

De socialezekerheidsbijdragen zijn niet verschuldigd.