Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel

  • Poelaertplein 3 bus 4 - 1000 Brussel
  • Onthaal : 02/519.80.61

Openingsuren

Maandag tot Vrijdag

08.30u tot 12.30u

13.30u tot 16.00u

Nieuws

01

Opgelet de arbeidsrechtbank Brussel is proefproject voor de nieuwe e-deposit. Voor meer informatie, klik onderaan in de blauwe balk op deze pagina..

Alle contactgegevens

Locatie

Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel
  • Poelaertplein 3 bus 4 - 1000 Brussel
  • Onthaal : 02/519.80.61

Griffies - Secretariaat

02 508 80 61
02 508 61 65
02 508 69 77 | 02 508 69 81
02 508 69 73
02 508 69 79
02 508 61 05

Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel

  • Poelaertplein 3 bus 4 - 1000 Brussel
  • Onthaal : 02/519.80.61
Voorstelling

Welkom

Deze website is bedoeld om u meer en nuttige informatie te verstrekken over de werking van onze Rechtbank

Beleid

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel bestaat uit 20 kamers, 1 kamer bevoegd voor kort geding en 1 bureau voor rechtsbijstand, waarin naast de voorzitter – een beroepsmagistraat – niet-professionele magistraten "rechters in sociale zaken" zetelen.

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank heeft bevoegdheden inzake arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank behandelt onder meer (art. 578 Ger. W.):

- geschillen tussen werkgevers en werknemers (bv. over individueel arbeidscontract, ontslag, arbeidsongeval, beroepziekte)
- geschillen over sociale zekerheid (bv. over pensioenen, werkloosheid… )
- geschillen over sociale bijstand (sociale prestaties)
- geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk
- geschillen over geweld en pesterijen op het werk
- zaken omtrent collectieve schuldenregeling (sinds 1 september 2007)
- geschillen betreffende racisme en discriminatie op het werk 

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank heeft een eigen 'openbaar ministerie', het arbeidsauditoraat Brussel en het arbeidsauditoraat Halle/Vilvoorde, onder leiding van de arbeidsauditeur.

De arbeidsauditoraten vervolgen inbreuken op de sociale wetgeving en geven advies in burgerlijke zaken

Werkingsverslagen

Organisatie

Reglementen

Vaststellingen

Zittingen

De organisatie van de zittingen wordt gedaan met blokken van 4 weken die elkaar telkens onmiddellijk opvolgen.

Deze blokken worden opgedeeld in week 1, week 2, week 3 en week 4.

De eerste blok (week 1) van elk gerechtelijk jaar is telkens de week waarin de eerste werkdag van september valt.

De zaterdag wordt, voor de toepassing van dit reglement, niet beschouwd als een werkdag.

Inlichtingen

Deskundigen

Tolken

Vertalers

Schuldbemiddelaars

Griffies - Secretariaat

Griffies - Secretariaat

02 508 80 61
02 508 61 65
02 508 69 77 | 02 508 69 81
02 508 69 73
02 508 69 79
02 508 61 05

Formulieren

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Gezamenlijke aanvraag tot vaststelling art. 750 Ger.W.

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Vaststelling aanvraag - na deskundige

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Aanvraag vaststelling art. 730-803 Ger.W.

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Formulier aanvraag uitgifte-afschrift

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Formulier minnelijke kalender

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift

Indien u het formulier wenst in te vullen, moet u het eerst opslaan op de harde schijf en pas dan invullen.

Document PDF Word Excel Info
Collectieve schuldenregeling - verzoekschrift