Collectieve schuldenregeling: digitaal platform JustRestart vanaf 2 november 2023
Raadpleging van uw dossier op de griffie
Inleidingszittingen gerechtelijk jaar 2024-2025