Indexering van de bijdrage aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.
De werking van de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel vanaf 12 mei 2022