Andere

Een gerechtsdeskundige is geen ambtenaar en staat ook niet in dienst van een rechtscollege.

De gerechtsdeskundige wordt aangesteld door een rechter in één bepaalde zaak. Dit kan zowel in een burgerlijke zaak, een strafzaak of een sociale zaak zijn.

De opdracht van de deskundige bestaat erin de rechter voor te lichten over de punten waarover hij toelichting vraagt in zijn meestal schriftelijke opdracht.

Het gaat dus over een technische toelichting en geen juridische toelichting. Voorbeelden van experten zijn een architect, een geneesheer, een psychiater, een psycholoog enz.

Bij het onderzoek door de deskundige moeten de rechten van verdediging geeerbiedigd worden en de opdracht moet binnen een bepaalde termijn uitgevoerd worden.

De kosten komen uiteindelijk ten laste van de partij die het proces verliest.