Territoriale bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.

De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.

De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.

Welkom

Onze Mechelse afdeling is één van de drie afdelingen van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen. Het is binnen deze structuur dat we op een moderne, dienstverlenende manier recht proberen spreken. Dit gebeurt met een vijftiental magistraten en een 60-tal griffiers en medewerkers. 

Aandacht voor de mens of persoon achter het geschil, daar proberen we binnen onze afdeling garant voor te staan. Al zijn we er van ons bewust dat dit niet altijd zo ervaren wordt. Een lang aanslepend geschil kan niet altijd door een rechterlijke beslissing opgelost worden, het nodige bewijs dat ontbreekt kan er niet bij gefantaseerd worden, wat krom is kan soms niet recht gemaakt worden en recht en rechtvaardigheid zijn niet altijd synoniemen. Wat wel kan is dat er bij de behandeling van uw zaak, naar uw argumenten zal geluisterd worden, begrip zal zijn voor de situatie waar u zich in bevindt en in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid een beslissing zal worden genomen. Dit weliswaar binnen de context waarin we moeten werken, en naar best vermogen. 

Hopelijk blijft uw bezoek aan onze afdeling beperkt tot deze website. Indien dit niet het geval zou zijn, zullen we er in elk geval alles aan doen om u naar best vermogen te helpen. Advies kunnen we u niet geven en inhoudelijk over uw zaak discussiëren evenmin. U op een correcte manier met het nodige respect en overeenkomstig de geldende procedure  verder helpen kunnen we wel. We zien het als onze plicht ! Mocht u hierover opmerkingen hebben of suggesties hebben om onze dienstverlening te verbeteren, dan staat het u vrij ons hierover steeds te contacteren via email : afdelingsvoorzitter.rea.mechelen@just.fgov.be.

Theo BYL

Afdelingsvoorzitter

Gebouw

Paleis van Margareta van Oostenrijk

Margareta van Oostenrijk is tussen 1507 en 1530 landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden. Haar woonpaleis is het Hof van Savoye, het eerste renaissancegebouw in de Lage Landen.

Van hieruit verspreidt de renaissance zich. Geniet van de prachtige renaissancistische voorgevel en de charmante tuin.

Van 1616 tot 1796 wordt het paleis ingenomen door de Grote Raad, het hoogste rechtscollege van de Zuidelijke Nederlanden.

Op de gevel vind je nog altijd het wapenschild van Margareta, naast het wapenschild van keizer Karel en een beeld van vrouwe Justitia.

Vandaag doet het gebouw dienst als gerechtshof.
 

Margareta van Oostenrijk

Op jonge leeftijd kent Margareta al een woelig huwelijksleven. Tot driemaal toe wordt zij uitgehuwelijkt. De Franse kroonprins stuurt haar op elfjarige leeftijd terug omdat hij een betere tegenpartij vindt. De Spaanse troonopvolger sterft enkele maanden na het huwelijk. En Philibert van Savoye, haar grote liefde, overlijdt na drie jaar gelukkig huwelijk. De op dat moment vierentwintigjarige Margareta kleedt zich voortaan als weduwe en weigert opnieuw te trouwen.

Margareta wordt benoemd tot landvoogdes van de Nederlanden en vestigt zich in 1507 in Mechelen. Ze neemt de opvoeding van (keizer) Karel en zijn zussen op zich. Volgens haar tijdgenoten bestuurt ze het land met tact en een klare kijk. n van haar grootste successen is de Damesvrede van Kamerrijk in 1529. Die kan ze afdwingen na harde onderhandelingen met Louise de Savoye, moeder van de Franse koning en zus van wijlen Philibert.

Aan Margareta's hof bloeien ondertussen kunst en wetenschap in de beginnende renaissance. Belangrijke kunstenaars en filosofen verblijven in het paleis. De polyfone muziek is haar grote passie. Haar originele koorboek wordt bewaard in het Mechelse stadsarchief. Het staat op de lijst van Vlaamse topstukken.

Elke werkdag is de tuin van het Paleis van Margareta van Oostenrijk toegankelijk tussen 7u30 en 18u00. Tijdens het weekend en op feestdagen van 9u00 tot 20u00.

Gebiedsomschrijving

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.

Reglementen

Algemeen reglement

Vanaf 1 september 2023 is een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking getreden. Dit reglement werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2023.

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor.

Reglement 2023-2024

Zaakverdelingsreglement

Het eerste zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit reglement nam aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).

In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2019 werd de aanpassing aan het zaakverdelingsreglement gepubliceerd, zijnde de centralisatie van beslag in de afdeling Antwerpen.

De werkwijze voor beslagzaken wordt u in deze nota uitgelegd.

REA Antwerpen werkt verder aan specialisatie en aldus ook voor meer kwaliteit en efficiëntie door verdeling van zaken over de afdelingen. Economische en financiële strafzaken worden vanaf 1 februari 2021 enkel behandeld in Antwerpen, cybercrime in Mechelen en internationale rechtshulp in Turnhout.  (KB 16 december 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021).

Zittingen

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar, behalve de zittingen van de Raadkamer, de Familie- en de Jeugdrechtbank. Uitzonderlijk worden ook in andere kamers zaken "met gesloten" deuren behandeld, om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Iedereen die ouder is dan 14 jaar mag zonder enige toestemming zittingen bijwonen; bezoekers jonger dan 14 jaar moeten begeleid zijn door één van de ouders of door een persoon die over hem of haar bewaring heeft. De voorzitter kan evenwel steeds de aanwezigheid van minderjarigen bij de terechtzitting verbieden, onder meer wegens het bijzonder karakter van de zaak of de omstandigheden waarin de terechtzitting verloopt.

Het aanvangsuur van de zitting wordt vermeld op de dagvaarding of de uitnodiging die de partijen in een zaak ontvangen.

U dient telkens uw dagvaarding of uitnodiging en uw identiteitskaart mee te nemen.

Hieronder kan u de zittingskalenders terugvinden geldig vanaf september 2019.

Vanaf de week van 25 september 2023 zullen alle dossiers voor de raadkamer (ook de aangehoudenen) als volgt vastgesteld worden:

  • om 09.00 uur de dossiers van onderzoeksrechter Lavens

  • om 10.00 uur de dossiers van onderzoeksrechter Van Linthout

  • om 11.00 uur de dossiers van onderzoeksrechter Byl.

Er wordt voorafgaand aan de zitting geen volgorde meer op de website geplaatst.

In de dossiers die reeds opgeroepen zijn voor regeling rechtspleging wordt een nieuwe oproeping verstuurd, die de vorige vernietigt en vervangt.