Opdecimes zijn het getal waarmee een strafrechtelijke geldboete moet vermeerderd worden om de inflatie tegen te gaan.

Een geldboete wordt thans vermenigvuldigd let de factor 8. Een geldboete van 100 euro bedraagt uiteindelijk dus 800 euro.