Een gerechtsdeskundige is geen ambtenaar en wordt dus niet door een rechtscollege tewerkgesteld.

De gerechtsdeskundige wordt door een rechter aangesteld in een bepaalde zaak. Het kan gaan om een burgerlijke zaak, een strafzaak of een sociale zaak.

De opdracht van de deskundige bestaat erin om de rechter over bepaalde technische aspecten in te lichten. Daartoe bezorgt de deskundige meestal een schriftelijk deskundigenverslag.

De deskundigen geven adviezen van technische en niet van juridische aard. Het kunnen architecten, artsen, psychiaters, psychologen, enz. zijn.

De deskundigen moeten de rechten van de verdediging respecteren, maar ook de door de rechter vastgelegde termijnen voor indiening van hun deskundigenverslag.

Categorie
Andere