Agenda

Timing

Toelichting 

13.00u.

1.1 Opvolging en next steps Rapport CG Amai piste II

14.00u.

2.1 Bezoek van de minister van justitie en het kabinet aan het College

  • prioriteiten van de nieuwe minister
  • visie op wettelijke kaders en autonoom beheer
  • impact van sociaal statuut
  • achterstand van zaken (Brussel) en uitspraken EHRM
  • defederalisering van Justitie
  • tuchtgerecht voor gerechtsdeurwaarders en notarissen
  • vergoeding (van kosten) voor magistraten en griffiepersoneel in tuchtrechtelijke instanties
  • overbrenging gedetineerden

15.00u.

3.1 Ontwerp KB algemene vergadering van het College

3.2 Feedback na de AV van de korpschefs en de ‘next stepts’

16.15u.

4.1 Voorstel vacatureplan gerechtspersoneel

4.2 Vredegerechten Brussel (voorstellen oplossingen inzake beheer)

17.00u.

5.1 Projectfiche ‘beheer schoonmaakpersoneel’

17.30u.

6.1 Goedkeuring van het ontwerp van het PV van de Collegevergadering van 04/12/2023

6.2 Boordtabel van de Collegebeslissingen -Ter info

17.45u.

7.1 Adviesvraag protocol vuurwerk (????)

7.2. Algemene vergadering korpschefs en hoofdgriffiers – febr 2024 (AMAI / ½ dag)

Aansluitend jaarafsluiting College > restaurant