Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Presentatie Re-design FOD Justitie

14.30 u.

2.1 Functieweging niveau A & hoofdgriffiers-mandaathouder

15.00 u.

3.1 Brainstorming & SWOT-analyse 

17.00 u.

4.1  Opvolging enquête gerechtelijk landschap

17.30 u.

5.1 Goedkeuring van het ontwerp PV College 6 februari 2023

5.2 Boordtabel College-beslissingen

17.40 u.

6. Varia:

  • Legitimatiekaarten gerechtspersoneel (vraag Raad hoofdgriffiers) 
  • Ontwerp KB verkiezingen Raad hoofdgriffiers en voorbereiden verkiezingen College 2024