Het College zet de onderhandelingen ijverig verder met het oog op de implementatie van de wet van 2014 betreffende het autonoom beheer en dat in nauw overleg met het College van het openbaar ministerie en de entiteit Cassatie.

De wetsontwerpen zullen heel binnenkort klaar zijn en in het interkabinettenoverleg besproken worden.

De steundienst van het College van de hoven en de rechtbanken is bezig met sjablonen uit te werken voor de beheersplannen die elk directiecomité tegen september 2023 moet opstellen met het oog op de ondertekening van de eerste beheersovereenkomst met de minister.

De steundienst bekijkt hoe men de personeelskredieten kan optimaliseren en stelt aan de directiecomités ook een nieuwe tool voor om het personeelsbestand in de rechtscolleges te controleren.