Er werd een voorontwerp van wet opgesteld om maatregelen in te voeren rond de veiligheidsverificatie van de kandidaten-magistraten of personeelsleden, nog voor ze in dienst treden. Die controle wordt ook voorzien voor mensen die reeds in dienst zijn. Het is de bedoeling om het risico op infiltratie van criminele bendes binnen de rechterlijke orde te beperken.

Het College geeft een positief advies over het principe van dergelijke controles, maar verzet zich tegen de modaliteiten die momenteel in de tekst staan, omdat ze het principe van de scheiding van de machten ernstig in gevaar brengen.