Klachten bij de Hoge Raad voor de Justitie.

De Hoge Raad voor de Justitie ontvangt en behandelt klachten over de werking van de rechterlijke orde.

Hoe en wanneer u een klacht kan indienen in verband met de werking van een rechtscollege, wordt hier uitgelegd.

Met welke klachten kunt u er niet terecht?

Er zijn een aantal klachten waarmee de Hoge Raad u volgens de wet niet kan helpen:

 • klachten die thuishoren onder de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van andere overheden;
 • klachten over de inhoud van een rechterlijke beslissing;
 • klachten die door een gewoon of buitengewoon rechtsmiddel behandeld kunnen worden;
 • klachten die reeds behandeld zijn en geen nieuwe elementen bevatten;
 • klachten die kennelijk ongegrond zijn.

Enkele voorbeelden van klachten waarbij de Hoge Raad voor de Justitie u niet kan helpen:

 • ik ben niet tevreden met de beslissing van de rechter;
 • ik ben slachtoffer van een misdrijf geweest, en wil klacht neerleggen;
 • er wordt beslag gelegd op mijn goederen.

Voor dergelijke klachten bestaan er wel andere oplossingen. Zo kunt u bijvoorbeeld hoger beroep aantekenen, een advocaat, notaris of schuldbemiddelaar raadplegen, gratis rechtsbijstand vragen, een klacht indienen bij de politie en dergelijke meer. 

Klachten bij de korpsoverste van een rechtscollege.

U kan een klacht indienen bij de korpsoverste van een rechtscollege, indien het om een magistraat gaat en bij de hoofdgriifier indien het om een griffier of medewerker gaat.

U kan bijvoorbeeld een klacht indienen:

 • wanneer de uitspraak te lang op zich laat wachten;
 • indien u van oordeel is dat de magistraat of de griffier u niet correct te woord heeft gestaan.

U kan geen klacht indienen:

 • indien u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter; in dat geval kan u wel hoger beroep aantekenen indien dat nog mogelijk is;
 • indien u twijfelt aan de onpartijdigheid van de rechter die uw zaak behandelt; hiervoor bestaat een procedure die "wraking van de rechter" noemt.

Hoe kan u klacht indienen ?

Soms wordt er per rechtscollege uitgelegd hoe u een klacht kan indienen.

Indien dit niet het geval is, kan u een brief of een mail sturen naar de korpsoverste van het rechtscollege, waar de klacht over gaat. De gegevens vindt u terug op de website van het betreffende rechtscollege.

In deze brief of mail vermeldt u een aantal gegevens:

 • gegevens over de zaak (rolnummer, notitienummer, datum van behandeling van de zaak, kamer waarvoor de zaak werd behandeld, naam van de magistraat of de griffier);
 • toelichting over het feit waarover u zicht beklaagt (probeer dit kort maar volledig uit te leggen);
 • uw gegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mailadres;
 • kopieën van bewijsstukken die uw klacht kunnen ondersteunen.

Indien u zekerheid wenst dat de klacht wel ontvangen werd, kan u een aangetekende brief versturen.

Momenteel is er nog geen uniforme klachtenregeling uitgewerkt voor de rechtscolleges, zodat u na een tijdje contact moet opnemen met de korpsoverste mocht u geen reactie hebben ontvangen.

 

Beste,

Teneinde de website van hoven en rechtbanken te verbeteren, lanceren wij een kleine enquête om uw mening en suggesties voor verbetering te kennen.

Deze enquête duurt ongeveer 5 minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Deelnemen aan de enquête