Welkom

Visie

De ondernemingsrechtbank wil als vertrouwenwekkende schakel in de sociaal-economische context:

  • op de meest adequate manier ondernemingsgeschillen oplossen, via bemiddeling of kwalitatieve rechtspraak;
  • een betrouwbare efficiënte partner zijn voor de ondernemer;
  • meewerken aan een gezond economisch weefsel.

Missie

De ORB als rechtbank. De Ondernemingsrechtbank Antwerpen streeft naar een integere en effectieve beslechting van geschillen in ondernemingszaken. Zij oefent haar taken professioneel en tijdig uit. In haar consistente beslissingen hanteert ze een duidelijke en begrijpelijke taal.

De ORB als partner. De rechtbank gaat kostenbewust om met publieke middelen. De rechtbank onderkent dat geschillen een belangrijke impact hebben, zowel individueel (voor de onderneming), als collectief (voor het handelsverkeer). Daarom organiseert zij haar taak om de kosten en het tijdsverloop zo veel mogelijk te beperken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit die de rechtzoekende kan en mag verwachten.

De ORB als organisatie. De rechtbank werkt met mensen, voor mensen. De rechtbank wil dan ook een werkplek zijn waar mensen graag en enthousiast werken. Daartoe dragen bij het welbevinden op het werk, een professionele omkadering, kennisuitwisseling en permanente vorming van de magistraten, griffiers en gerechtspersoneel.

De ORB in de samenleving. De rechtbank is geen eiland, maar een deel van het sociaal en economisch weefsel waarin ze actief is. Ze speelt hierop in, zonder de discretie en objectiviteit te verliezen, die nodig zijn voor een integere en kwaliteitsvolle rechtspraak en het uitoefenen van haar opdrachten.

Kernwaarden

  • onafhankelijk en onpartijdig
  • integer en professioneel
  • kwaliteitsgericht en efficiënt
  • bewust van de maatschappelijke context en toegankelijk

Beleid

Hier vindt u terug hoe leidinggevend kader van de ondernemingsrechtbank Antwerpen is samengesteld.

Gebiedsomschrijving

Naar aanleiding van de grote hervorming en hertekening van het gerechtelijk landschap, werden de vijf ondernemingsrechtbanken van de provincies Antwerpen (Antwerpen, Mechelen en Turnhout) en Limburg (Hasselt en Tongeren), samengevoegd tot één grote ondernemingsrechtbank Antwerpen.

De vroegere rechtbanken worden afdelingen van de grote rechtbank. Zij blijven als zittingsplaatsen behouden, waar men voor de meeste procedures, net als voor de hervorming, terecht kan.

Door de schaalvergroting vallen de arrondissementen samen met de provinciegrenzen. Het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen bestaat uit twee arrondissementen, Antwerpen en Limburg.

In het bijzonder reglement is de behandeling van de bepaalde procedures gecentraliseerd per arrondissement. Zo worden de procedures in kortgeding en zoals in kortgeding, voor het arrondissement Antwerpen in de afdeling Antwerpen behandeld, en voor het arrondissement Limburg in de afdeling Tongeren.

De Europese Betalingsbevelen en de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen worden uitsluitend behandeld in de afdelingen Turnhout en Hasselt voor respectievelijk het arrondissement Antwerpen en het arrondissement Limburg.

Curatoren

Hier vindt u de lijst van de curatoren die werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 20 juni 2024.

Het competentieprofiel voor de curatoren met de bijhorende bijlage kan u terugvinden door volgende links aan te klikken:​​​​​​

Faillissementen

Openingen

Recent uitgesproken faillissementen

Hier vindt u een overzicht van de uitgesproken faillissementen van deze week.

Deze opsomming is louter informatief.

Voor de officiële publicaties van faillissementen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.

Voor eerder uitgesproken faillissementen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

 

Sluitingen

Recent gesloten faillissementen

Hier vindt u een overzicht van de gesloten faillissementen van deze week.

Voor de officiële publicaties van sluitingen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.

Voor eerdere sluitingen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

 

Informatieblad opening faillissement

Hier vindt u het informatieblad art. 780/1 Ger.W. i.v.m. het vonnis opening faillissement.

Vereffenaars beperkingsfondsen

Hier vindt u de lijst van de vereffenaars beperkingsfondsen (scheepsvereffenaars) die werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 1 oktober 2020.

Aandachtspunten bij het neerleggen van publicatieformulieren

De algemene aandachtspunten bij het neerleggen van publicatieformulieren vindt u hier.

FAQ Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Hier vindt u een document met de FAQ's specifiek voor de Ondernemingsrechtbank.
Wanneer u klikt op de vraag in de inhoudsopgave, zal u direct naar de bijhorende tekst in het document verwezen worden.

Kamer voor minnelijke schikking.

De ondernemingsrechtbank Antwerpen heeft sinds 1 september 2023 in al haar afdelingen kamers voor minnelijke schikking.

Een minnelijke schikking heeft verschillende voordelen. Het is snel, goedkoper, partijen hebben de oplossing zelf in handen en het is vertrouwelijk.

In de leidraad kan u meer uitleg vinden over hoe een schikkingsprocedure verloopt.

Met het invulformulier kan je een verzoek tot minnelijke schikking aanvragen.

 

Rechters in ondernemingszaken

De ondernemingsrechtbanken bestaan uit beroepsmagistraten en consulaire rechters, rechters in ondernemingszaken (hierna rio) genoemd. Rio’s zijn ondernemers of bestuurders van ondernemingen uit de praktijk. Als consulaire rechters beoordelen zij samen met een beroepsmagistraat geschillen vanuit hun ervaring en expertise. De bedoeling is dat zij vooral hun kennis en praktische ervaring uit het ondernemingsleven in de ondernemingsrechtbank binnenbrengen.

Om de kwaliteit van de instroom van rio’s maximaal te garanderen heeft de ondernemingsrechtbank Antwerpen beslist een functieprofiel op te stellen, waarin naast de formele benoemingsvoorwaarden ook een aantal noodzakelijke competenties worden opgenomen.

Dit functieprofiel wordt publiek gemaakt en dient als objectieve basis voor de selectie/adviesverlening van nieuwe rio’s en als instrument voor de begeleiding en evaluatie van bestaande rio’s. Het geschetste profiel en de wijze van adviesverlening kadert in de huidige stand van de wetgeving en zal in geval van wetswijzigingen, zo nodig, aangepast worden.

Hier kan u het functieprofiel van de rechter in ondernemingszaken terugvinden.

Afsprakennota's

Leidraad afhandeling faillissement.

Hier vindt u de leidraad voor de afhandeling van een faillissement met de algemene principes en aandachtspunten ten behoeve van alle actoren.

Europees betalingsbevel en geringe vorderingen:

Hier vindt u de leidraad voor de toepassing van het Europees betalingsbevel.

Hier vindt u de leidraad geringe vorderingen.

Hier vindt u de brief aan de stafhouders en syndicus betreffende de uniforme toepassing van de Europese verordeningen inzake betalingsbevel en geringen vorderingen.

Een voorbeeldformulier voor Hasselt vindt u hier.

Een voorbeeldformulier voor Turnhout vindt u hier.

 

Omzendbrief akten en stukken WVV B.S. 23/10/2023

Hier vindt u de omzendbrief  akten en stukken van vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Dienstregeling gerechtelijk verlof 2024

Hier kan u voor alle afdelingen de dienstregeling voor het gerechtelijk verlof 2024 terugvinden.