Andere
Gerechtelijke stagiairs zijn meestal jonge juristen die een loopbaan als magistraat willen beginnen

De eerste toegangsweg tot de magistratuur is voornamelijk gericht op jonge juristen en bestaat uit het succesvol afleggen van een vergelijkend examen dat toegang verleent tot de gerechtelijke stage.

Tot gerechtelijk stagiair kunnen alleen benoemd worden de kandidaten die bij de inschrijving voor het toelatingsexamen een stage bij de balie van ten minste één jaar achter de rug hebben en voor het toelatingsexamen geslaagd zijn.

Na het doorlopen van de stage van lange duur (3 jaar) kan men benoemd worden tot rechter in de zittende magistratuur. Indien men gekozen heeft voor de stage van de korte duur, kan men benoemd worden tot magistraat bij het parket.

Gedurende de gerechtelijke stage heeft de stagiair de hoedanigheid van officier bij de gerechtelijke politie of hulpofficier van de procureur des Konings of arbeidsauditeur. De gerechtelijk stagiair  mag evenwel pas in deze hoedanigheid optreden na aanstelling door de procureur-generaal.

De gerechtelijk stagiair heeft niet de hoedanigheid van magistraat. Toch neemt hij gedurende de gerechtelijke stage een aantal taken op zich die toebehoren aan een magistraat.