Orgaan in de strafrechtspleging dat de strafwet toepast en de belangen van de maatschappij verdedigt (o.a. door een verdachte te vervolgen en voor de rechtbank te brengen).