Politieke rechten zijn de rechten en bevoegdheden die elke burger heeft tot deelname aan het staatsgezag.