De autonome werkstraf bestaat uit een aantal uren onbezoldigd werk ten bate van de gemeenschap.

De opdracht van de justitieassistent bestaat erin een enquête uit te voeren om de inhoud van de straf te bepalen en vervolgens in de opvolging te voorzien.

Bron:

FOD Justitie

Versie:

Juli 2007

Nuttige links