In een totalitaire staat wordt alle macht geconcentreerd in de handen van één persoon of instelling.

Kenmerkend voor een "Rechtsstaat" daarentegen is dat de staatstaken - de Grondwet spreekt van machten - aan verschillende instellingen worden toevertrouwd.

Dat is het principe van de "scheiding der machten".

Bron:

Kamer van Volksvertegewoordigers

Versie:

Juni 2014