07/10/2022

Persbericht – 7 oktober 2022 – Hof van assisen – aanslagen van 22 maart 2016.

Bij beschikking van 7 oktober 2022 heeft de eerste voorzitter van het hof van beroep als volgt de nieuwe data vastgelegd voor de zitting van het hof van assisen te Brussel inzake de verdachten in het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 :

-              woensdag 30 november 2022 om 9 uur voor de zitting van samenstelling van de jury

-              maandag 5 december 2022 om 9 uur voor de zitting ten gronde.

De eerste voorzitter van Het hof van beroep heeft enerzijds rekening gehouden met de door de FOD-Justitie meegedeelde termijn voor de terbeschikkingstelling van de zittingszaal en anderzijds met de door het federaal parket gevraagde termijn om de partijen en de personen die zijn opgeroepen om deel te nemen aan de loting van de juryleden te laten dagvaarden, naast de wettelijke termijn van verschijning ter zitting.