Een raadsheer in sociale zaken zetelt enkel en alleen in het arbeidshof.

Officieel noemt men een rechter in het arbeidshof een "raadsheer". Net zoals in de arbeidsrechtbanken zetelen er in het arbeidshof naast de eerste voorzitter en de raadsheren (beroepsrechters), ook lekenrechters. Die lekenrechters worden "raadsheren in sociale zaken" genoemd. Het gaat om arbeiders, bedienden, werkgevers of zelfstandigen.

Ze worden benoemd op voordracht van verenigingen van werkgevers, zelfstandigen en werknemers om de beroepsrechter bij te staan bij het behandelen van een zaak.

Categorie
Zittende magistraten
Zetelt in