De bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon. Hij komt tussen in de hoedanigheid van derde en niet als advocaat, noch als (scheids)rechter. Hij zal proberen de dialoog tussen de partijen terug te herstellen door te luisteren en een respectvolle communicatie te bevorderen. Naast een opleiding hoger onderwijs, moet hij een specifieke opleiding in ‘bemiddeling’ en op regelmatige basis permanente vorming volgen.

Op de website van de FOD Justitie vindt u meer uitleg over de soorten bemiddeling, de vormen van bemiddeling, het verloop, na de bemiddeling en de prijs.

Een lijst van bemiddelaars in uw regio vindt u via deze databank.