Justitiehuis

Een justitiehuis is een dienst bij Justitie die informatie verstrekt over justitie en een aantal kerntaken heeft.
  • inlichtingen verstrekken aan de administratieve en gerechtelijke overheden,
  • daders van misdrijven begeleiden bij de uitvoering van de straf of van de maatregel waartoe de rechter beslist heeft,
  • slachtoffers van misdrijven informeren en bijstaan,
  • de burger informeren.

Er zijn 28 justitiehuizen in België.

Voor een overzicht van de locaties van Justitiehuizen, klik hier.