Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

We doen dat in een geest van dialoog, samenwerking en respect. Unia is bevoegd voor volgende criteria: een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, sociale positie, geboorte, vermogen, leeftijd, het geloof, levensbeschouwing, gezondheidstoestand, politieke overtuiging of syndicale overtuiging, handicap, fysieke of genetische eigenschap.

Meer informatie is te vinden op www.unia.be

Rechtspraak die gepubliceerd wordt op Unia vindt u hier.