Werknemersorganisaties en organisaties van zelfstandigen komen op voor de belangen van hun leden.

Voor juridische problemen, die verband houden met arbeid of sociale zekerheid, kan u in veel gevallen terecht bij de vakorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Voor procedures bij de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven kan u zich bovendien laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van een representatieve vakorganisatie van arbeiders of bedienden of door een afgevaardigde van een representatieve organisatie van zelfstandigen.

Voor meer informatie kan u best contact opnemen met een organisatie waarbij u aangesloten bent.