Een verbruikersunie is een organisatie die zich bezig houdt met de bescherming van de gebruikers.

U kan er advies vinden op verschillende gebieden zoals consumentenadvies, fiscaal advies, kredietadvies enz.

Zij kan ook jurische bijstand verlenen, indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

Een voorbeeld hiervan is deze verbruikersunie.