Een verzekeringsmaatschappij is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt.

Elke burger kan zich voor een groot aantal schadeverwekkende feiten verzekeren.

Na betaling van een premie verbindt de verzekeringsmaatschappij zich tot het betalen van een bepaalde geldsom wanneer een bepaald schadeverwekkend feit zich voordoet.

De verzekeringsmaatschappij kan wel een aantal voorwaarden verbinden aan de uitkering van een geldsom en in een aantal gevallen zelfs voorzien dat alles door de verzekerde zelf moet betaald worden of teruggevorderd kan worden.

In andere gevallen kan de verzekeringsmaatschappij bedingen dat een bepaald gedeelte van de schade door de verzekerde zelf moet betaald worden (vrijstelling).

Hier vindt u een overzicht van een aantal verzekeringsmaatschappijen.