A B C D G H I J K L M N O P R S U V

Een inleidingszitting is een zitting van een rechtscollege (vrederechter, rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank enz.) waarop een zaak voor de eerste keer wordt behandeld en waarbij meestal afspraken worden gemaakt voor het verder verloop van de zaak, zoals het bepalen van conclusietermijnen, het bepalen van een rechtsdag enz.