A B C D G H I J K L M N O P R S U V

De stafhouder is een advocaat die voor een bepaalde tijd verkozen wordt door de advocaten van de balie. 

Hij heeft als opdracht de advocaten te vertegenwoordigen, conflicten op te lossen, klachten te ontvangen van burgers tegen de advocaten enz.

Strafverminderende omstandigheden zijn omstandigheden die de wet op bijzondere wijze bepaalt en die, eenmaal de rechter vaststelt dat de voorwaarden van de verschoningsgrond vervuld zijn, van rechtswege strafvermindering meebrengen (bv. uitlokking voor opzettelijke slagen, verwondingen of opzettelijk doden, …).

Vordering ingesteld door het openbaar ministerie, door een klacht met burgerlijke partijstelling of door rechtstreekse dagvaarding met het oog op de toepassing van de strafwet.