De hoofdgriffier

De hoofdgriffier heeft de leiding over de griffie en waakt over de goede werking ervan.

De griffier-hoofd van dienst

De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.

De griffier

De griffier is aanwezig op de zitting en stelt in elke zaak het proces-verbaal van de behandeling op.

De afdelingsgriffier

Er is één enkele afdelingsgriffier in elke afdeling van een rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank en arbeidsrec